Shanti Healing - Shanti Praktijk voor natuurgerichte therapieen

Welkom bij Shanti Healing

Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeute werk ik bij elke behandeling volgens de vijf onderstaande natuurgerichte principes.

 Deze vijf principes zorgen ervoor dat de therapeut de client op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelwijze worden pas vastgesteld als alle vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van ons lichaam. Zonder voldoende energie kunnen de andere 4 principes niet functioneren. Voor al deze principes geldt een duidelijke priorteitsrangschikking. Een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd:

1.Energie: Allereerst wordt  het energie-niveau weer hersteld; zonder voldoende energie is er geen   herstel  mogelijk;

2.PrikkeloverdrachtDaarna wordt de prikkelovedracht van het mentale en fysieke communicatie   systeem hersteld.

3.Drainage:  Het verminderen van toxische belasting, zowel de geestelijke als de stoffelijke       belasting.

4.Voeding:  Goede, gezonde voeding is essentieel om het evenwicht tussen prestatie en welzijn te herstellen.

5.Levenskunst:  Door onwetendheid is men niet of nauwelijks in staat om ziekmakende processen te herstellen. De therapeut is in staat om de client bewust te maken van de feitelijke oorzaak van ziek worden en ziek zijn, duidelijk te maken.

 

 

 

In mijn praktijk als paramedisch natuurgeneeskundig therapeute, werk ik met methodieken die zijn gebaseerd op de zelfhelende kwaliteiten van het lichaam. Ze kunnen indien nodig onderling met elkaar worden gecombineerd. Hierdoor is een letterlijk op de persoon afgestemde behandeling mogelijk. Daarbij ondersteunen ze de behandelingen en de medicijnen die door uw huisarts of specialist zijn voorgeschreven. En kunnen naast andere (reguliere en complementaire) therapieën worden toegepast. 

 

 

 

Vortexhealing® en Thètahealing™ kunnen ook op afstand worden gegeven. 

Vortex Healing

Vortex Spiritueel healen is een geneeswijze en een pad voor ontwaken. Het transformeert de wortels van emotioneel bewustzijn, heelt het fysieke lichaam, en maakt de vrijheid los in het hart. Het houdt als het ware u een spiegel voor van uw ware ik en weerspiegelt de essentie van wat u echt bent. In mijn praktijk als natuurgeneeskundig therapeut, werk ik met methodieken die zijn gebaseerd op de zelfhelende kwaliteiten van het lichaam.


Bel mij gelijk voor een afspraak via 06 - 27870869 of stuur een mail naar hvanjuchem@ziggo.nl


Beroepsorganisatie

Ik ben aangesloten bij de BATC beroepsorganisatie (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument) en gekwalificeerd door Kwaliteitsbeheer Natuurgerichte Therapeuten (KBNT) Mevr. J.A.van Juchem.  Beroepsregistratienummer BR 01415  en klacht en tuchtrechtnummer KB 1001.0837  en  zie:  https://www.batc.nl,  en werk vanuit de hier boven genoemde 5 natuurgerichte principes, zie voor uitleg hierover ook de pagina"de praktijk."

AGB Zorgverlenerscode 90040356

AGB Praktijkcode 90018788

KB code 10010837

KvK 17240545

Google Analytics 
Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet.

 

Stel hier uw vraag Brochure aanvragen 

Contact

Hanneke van Juchem

Shanti Healing

  • Schubertstraat 33
  • 5011 CATilburg
  • KvK 17240545
  • T 013 - 455 6032
  • M 06 - 2787 0869
  • E info@shanti-healing.nl
90% van de zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen.

 

Bel mij terug

Naam:
Telefoon:
Tijdstip:
Omschrijving: